Overformynderiet

Overformynderiet

Det er et kryds med imponerende bygninger fra forskellige tidsaldre: Holmens Kirke, Overformynderiet fra 1937 og Nationalbanken, tegnet af Arne Jacobsen. Overformynderiet blev som institution grundlagt af Christian 4., der også stod bag byggeriet af kirken. Beton er et gennemgående element i bygningen - både i skelettet og på facaden.

Kort beskrivelse

Tekst af Marie-Louise Høstbo fra bogen Hemmelige Steder
I dag varetages Overformynderriets opgaver af andre institutioner, men over hovedindgangen vidner det imponerende skilt i beton både om bygningens oprindelige brug og om arkitekten Frits Schlegels avantgardistiske tilgang til opgaven. Grunden har form som et parallelogram, der definerer bygningens plan i karréens fulde udstrækning.

Indretningen af hjørnerne optager forskydningerne, og dermed kan facadens regelmæssige taktfasthed og jernbetonskelet-konstruktionen træde frem som et ensartet relief. Hele bygningen er konstrueret over et modul, som bygger på størrelsen af et enkelt kontor. Komplekset fremstår som en samlet enhed, men er opbygget omkring en sluttet karré med en indre lysgård sammenstillet med en trefløjet karré, der danner et åbent gårdrum og har indgang fra Laksegade.

Mod Holmens Kanal er de to øverste etager trukket tilbage fra facaden, hvorved en funktionalistisk tagterrasse blev etableret, og myndighedskravene til facadehøjden mod gaden kunne overholdes. Facaderne i gården er symmetriske med de afrundede trappetårne og gennemgående, enkle vinduespartier i jern som eneste dekoration.

Mod gaderne har bygningen afrundede hjørner og er beklædt med grønlandsk marmor. Fra indgangspartiet får det store ankomstrum lys gennem glasbyggesten i loftet af den indre lysgård. Disse glasbyggesten danner dekoration i gulvet på etagen over, hvor et højt centralt rum med udkragede balkoner åbner i tre etager.

Fakta om projektet

Opført: 1937
Arkitekt: Frits Schlegel
Lokation: Holmens Kanal 20, 1060 København

Billeder

Foto: Marie-Louise Høstbo
Foto: Marie-Louise Høstbo
Foto: Marie-Louise Høstbo
Foto: Marie-Louise Høstbo
Loading...
Scroll til top af siden