Geocenter Møns Klint

Geocenter Møns Klint

Geocenteret er udført som en organisk betonkonstruktion med en rå og naturlig facade i hvid beton, der refererer til stedets markante kalkklint. Husets nederste del er gravet ind i en eksisterende bakke.

Kort beskrivelse

En bæredygtig bygning, der indpasser sig i landskabet og lader naturen fortælle sin historie. Det var PLH Arkitekters tanker bag udformningen af Geocenter Møns Klint, og derfor var naturen en stor inspirationskilde til det arkitektoniske koncept. Centeret er udformet som en vinge, der landskabeligt er placeret på toppen af klinten i bøgeskovens lysning. Husets nederste del er gravet ind i den eksisterende bakke blandt andet for at nedbringe skalaen på husets synlige del. Før betonen kunne støbes, skulle hovedentreprenør B. Nygaard Sørensen A/S derfor udgrave et hul på 15-17.000 kubikmeter for at give plads til to etagers udstilling under jorden.

Husets tunge del er udført som en organisk betonkonstruktion. For at skabe en rå og naturlig facade er der anvendt hvid beton støbt mod glatte støbeplader. Den hvide beton er en reference til stedets markante kalkklint og dermed et billede på anvendelsen af stedets naturlige råstoffer.

Fakta om projektet

Byggeår: 2007
Bygherre: Fonden GeoCenter Møns Klint
Arkitekt:
PLH Arkitekter
Entreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S
Ingeniør:
Cowi
Lokation: Stengårdsvej 8, 4791 Borre

Billeder

Foto: Thomas Juul Andersen
Foto: Thomas Juul Andersen
Foto: Thomas Juul Andersen
Foto: Thomas Juul Andersen
Foto: Thomas Juul Andersen
Loading...
Scroll til top af siden