Gammel Hellerup Gymnasium

Gammel Hellerup Gymnasium

Da Gammel Hellerup Gymnasium skulle udvide lokalerne med en multihal, gravede man hallen ned i jorden for at udnytte den trange plads.

Kort beskrivelse

I 2013 udvidede Gammel Hellerup Gymnasium lokalerne med en ny multihal opført i in situ-støbt beton. For at spare på pladsen er hallen gravet fem meter ned i jorden midt i skolegården. I dagtimerne filtreres lyset ned mellem spærene. Det giver strejflys på de rå̊ betonvægge og fremhæver stofligheden. Hallens vægge afsluttes i bløde kurver omkring åbningerne med tydelige markeringer af støbeplader og konushuller.

Udvendig er multihallens tag beklædt med trælameller, der følger den indvendige form og danner en bakke, der kan befærdes. Bakkens kant er hævet cirka en halv meter over gårdens nye betonbelægning og fungerer som siddemøbel. 

Umiddelbart efter opførelsen af den nye multihal fulgte en ny opgave: en ny bygning til de kreative fag og studievejledningen. Bygningen er placeret vest for multihallen og afløser de gamle gymnastiksale. Bygningen til de kreative fag er opført som en kombination af in situ­støbt beton og betonelementer i form af søjler, dragere og tagplader. Det mest markante indslag i bygningen er den in situ-støbte bagvæg, der rejser sig i en blød kurve fra gulvet og afsluttes mod det skrå loft på tilsvarende måde. Trappens udmunding i terræn er skulpturelt udformet som et in situ­støbt ovalt hul, hvis ene side er gennemboret af en mængde huller ind mod et teknikrum.

Fakta om projektet

Byggeår: 2013 og 2014
Bygherre:
Gammel Hellerup Gymnasium
Arkitekt:
BIG – Bjarke Ingels Group
Enteprenør:
CG Jensen A/S (GHG 1) og B. Nygaard Sørensen A/S (GHG 2)
Lokation: Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup

Billeder

Foto: Torben Eskerod
Foto: Torben Eskerod
Foto: Torben Eskerod
Foto: Torben Eskerod
Foto: Torben Eskerod
Foto: Torben Eskerod
Foto: Torben Eskerod

Uddybende beskrivelse

Fra Dansk Betonarkitektur af Jørgen Hegner Christiansen

Da Gammel Hellerup Gymnasium skulle udvide lokalerne med en ny multihal, henvendte man sig til en gammel elev, Bjarke Ingels. Pladsfor­holdene var ikke særlig gunstige, så han foreslog at grave hallen ned i jorden midt i skolegården, overdækket af en træbeklædt, hvælvet bakke. Og sådan blev det. Bakken blev kombineret med en ny hovedindgang fra Svanemøllevej, hvorfra der via en nyindrettet kantine er direkte adgang til hallen, der er forsænket fem meter ned i jorden. BIG var gerne gået dybere ned, men store sten i undergrunden gjorde det umuligt.

Miljøhal
Hallens vægge er af in situ-støbt beton, der afsluttes i bløde kurver omkring åbningerne mod forbindelsesgangene til resten af skolen og de fire hjørner, med tydelige markeringer af støbeplader og konushuller. Taget er udført af limtræsbjælker med stigende pilhøjde fra begge ender ind mod midten, således at der opstår en dynamisk bølgevirkning, understreget af belysningen, der er placeret mellem spærene. Spærenes krumning er bestemt af den bue, en bold beskriver, når den kastes af en to meter høj person fra den ene ende af hallen til den anden. Skulle hallen kunne anvendes til håndbold, var kravet nemlig en loftshøjde på mindst syv meter, så BIG Løste problemet på denne elegante måde.

I dagtimerne filtreres der lys ned mellem spærene fra skjulte ovenlys, en raffineret måde at knytte an til omgivelserne på. Dagslyset giver strejflys på de rå betonvægge, hvorved stofligheden fremhæves og afbalanceres i forhold til loftets lyshav.

Udvendig er taget beklædt med trælameller, der følger den indvendige form og danner en bakke, der kan befærdes, suppleret med special­designede hvide borde, bænke og stole med indbygget lys. Bakkens kant er hævet cirka en halv meter over gårdens nye betonbelægning og fungerer som et siddemøbel. I virkeligheden er det hallens betonvægge, der her skyder op og møder overdækningen. Ser man godt efter mellem lamellerne, kan man nedenunder få øje på de skjulte ovenlys. Bakken er blevet et nyt samlingspunkt i skolegården, og fra toppen kan man overskue det meste af skolen.

Bygning til de musiske fag
Umiddelbart efter fulgte en ny opgave: en ny bygning til de kreative fag og studievejlednin­gen, placeret vest for hallen, til afløsning af de gamle gymnastiksale. Bygningen skulle sættes i direkte forbindelse med de udendørs sportsfaciliteter, og den grønne kunstgræsplæne skulle fortsætte op over dens tag.

På grund af det stigende terræn mod boldbanerne var det oplagt at indbygge den nye bygning i bakken, således at underetagen er i plan med skolegården, mens overetagen er i højde med sportsarealerne – det hele over­dækket af et fladt tag med ensidig hældning.

Bygningen er opført som en kombination af in situ-støbt beton og betonelementer i form af søjler, dragere og tagplader. Det mest mar­kante indslag er den in situ-støbte bagvæg, der rejser sig i en blød kurve fra gulvet og afsluttes mod det skrå loft på tilsvarende måde. I væggen er der åbninger mod omklædnings­rummene og mod trappen til sportsbanerne, der optager det skrå forløb fra den underjordi­ske forbindelsesgang fra multihallen. Trappens udmunding i terræn er skulpturelt udformet som et in situ-støbt ovalt hul, hvis ene side er gennemboret af en mængde huller ind mod et teknikrum. En prøvestøbning af bagvæggen er opstillet som en skulptur i skolegården. Overalt er et fremherskende træk en elegant glatstøbning med en fin helhedsvirkning og afstemte overflade-og farvevirkninger.

Stueetagen rummer endvidere et antal under­visningsrum og øvelokaler med listebeklædte vægge, som regulerer akustikken. I hver ende af bygningen giver repostrapper adgang til over­etagen med flere undervisningsrum og studie­vejledningen langs en åben flugtsvejsgang, der kan bruges til ophold og arbejde. Brystningen afdækkes på elegant vis, ved at underetagens listebeklædning trækkes op og runder kanten.

Bygningens facader inddækkes af lette, ikke-bærende glaspartier, der giver et noget anonymt eksteriør. Set fra gavlene, især når det indre er oplyst efter mørkets frembrud, afsløres hele den gennemgående ide med stor tydelighed, og østsidens høje, let tilbagetrukne søjler kommer til syne som et bærende element af stor visuel styrke.

Loading...
Scroll til top af siden