Aller Tryk

Aller Tryk

Aller Tryk fylder ikke kun ugeblade, magasiner og kataloger med bogstaver. Facaden på trykkeriet er opført som små betonelementer med bogstaver fra A til Å, som et relief i overfladen.

Kort beskrivelse

Allers trykkeri er beliggende i Høje Taastrup. Byggeriet består fortrinsvis af lukkede facader, der er opbygget af mørkegrå betonelementer inddelt i små kvadratiske felter. Udover at være inddelt i små kvadratiske felter, er facaden designet som en form for typografisk leg med bogstaver. Hvert enkelt kvadratisk felt indeholder et bogstav som et relief i betonoverfladen. Bogstaverne er sammensat uden at danne ord eller betydninger. Derimod er det bogstavernes grafiske udtryk, der er bærende for facaden. Tilsammen fremstår bogstaverne som et fortløbende relief langs bygningens betonoverflade.

Bogstaverne er sat sammen i varierende sekvenser, som er skabt ved først at fræse bogstaverne i nylon og lakere dem. Herefter er bogstavet monteret på træplader, der er lagt ned i beton. Efter støbning er elementerne monteret på facaderne, og betonoverfladen er afsyret.

Fakta om projektet

Byggeår: 2002
Arkitekt: Gottlieb og Paludan
Lokation: Helgeshøj Alle 36, 2630 Taastrup

Billede

Foto: Niels Christian Lønow
Foto: Marianne Tange Hasholt
Foto: Marianne Tange Hasholt
Foto: Tommy Bæk Hansen
Foto: Tommy Bæk Hansen
Foto: Tommy Bæk Hansen

Uddybende beskrivelse

Mod syd og øst fremstår byggeriet massivt med få åbninger. Mod vest er byggeriet derimod mere åbnet med indgangsareal og vinduer ind mod kontorer og administrationsområde. På byggeriets nordlige side er der placeret docking-stationer til lastbiler. Disse ledes rundt om byggeriets sydlige facade og om på nordsiden. Dernæst ledes de ud via bygningens vestlige ende. 

I den del af bygningen hvor trykkerihal og bogbindings-afsnittet er placeret, er bygningen på én etage. Derimod er afdelingen med kontorer, administration og kantinen fordelt på to etager. Fra bygningens anden sal er der udgang til to tagterrasser, hvor man kan opholde sig i afskærmede træbåse. Tagterrasserne er forbundet af en stålbro, der fører hen over trykkerihallen.

Loading...
Scroll til top af siden