Vandvejen i Skanderborg Kommune

Vandvejen i Skanderborg Kommune

I Skanderborg Kommune er der etableret en klimaløsning bestående af to vandkanaler af beton, som leder regnvandet væk fra byens gader.

Kort beskrivelse

Vandvejen i Skanderborg Kommune er en klimaløsning, der kan håndtere store mængder regnvand i byområdet samtidig med, at det gode gaderum bevares. En kombination af to vandkanaler af beton leder regnvandet væk fra byens gader og forhindrer oversvømmelser i huse og kældre.

Den ene kanal er en overdækket kanal, der er placeret centralt i vejens v-profil. Kanalen sikrer, at store mængder regnvand forbliver på vejens midte, og kanalen leder regnvandet væk fra ejendommene, der ligger langs vejen.

Den anden vandkanal er en åben kanal, som er placeret langs fortovet. Den fremhæver et tidligere rørlagt vandløb, der nu har fået nyt liv i form af en åben kanal, som giver bevægelse og lyd til gadebilledet. Den åbne vandkanal består af to elementer; en betonkanal og et stållåg, der skiller å-vandet fra vejens overfladevand. Stållåget er designet med et mønster, som skaber et natuligt vandløb med sten. 

Med den åbne vandkanal kan beboerne nu opleve et levende byrum med rislende vand i kanalerne langs fortovet. Gadebilledet fuldendes med flotte betonbænke, der er placeret langs vejkanten. Her har borgerne mulighed for at tage et hvil og se til, mens regnvandet løber gennem de betonklædte kanaler.

Fakta om projektet

Byggeår: 2015 – 2017
Arkitekt: Schulze + Grassov
Vejbygningsentreprenør: Colas Danmark A/S
Rådgivende ingeniør: EnviDan A/S
Betonproducent: Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik
Støttefond: Realdania
Samarbejdspartnere: Skanderborg Kommune, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, Middelfart og Kommune, Middelfart Spildevand A/S
Lokation: Vestergade, 8660 Skanderborg

Billeder

Loading...
Scroll til top af siden