Vandvejen i Middelfart

Vandvejen i Middelfart

I Søndergade i Middelfart er betonelementer anvendt til at skabe en klimaløsning, der både håndterer regnvand og samtidig skaber merværdi for borgerne.

Kort beskrivelse

Vandvejen i Søndergade i Middelfart er en klimasikringsløsning, der på én gang håndterer regnvand og samtidig skaber merværdi for borgerne. Det er et bæredygtigt projekt, hvor der er lagt vægt på design og robuste materialer af høj kvalitet.

Klimaløsningen ved Vandvejen i Søndergade er en kombination af specialudviklede åbne og lukkede vandkanaler. Kanalerne, der håndterer såvel hverdagsregn som ekstremregn, er udført af betonelementer. Det er en systemleverance og en nytænkning af anlægsarbejdet. Regnvandet håndteres via byens overflader; vejanlæg, parkeringsarealer, stianlæg og gårdrum. 

Det brede sortiment af vandkanaltyper giver mulighed for stor variation i oplevelsen og brug af vejen. Etableringen af nye fortove og belysning langs Søndergade, synliggør regnvandet, som giver spil og liv i byrummet. Derudover bidrager de flotte betonbænke til et æstetisk byrum, der tiltrækker byens borgere.

Vandvejens V-formede profil er fordelagtig, fordi det giver mulighed for at håndtere store vandmængder uden at forhøje kantsten og fortov. Samtidig ledes regnvand væk fra husfacader og kældre til vejen.

Fakta om projektet

Byggeår: 2016
Arkitekt: Schulze + Grassov,
Vejbygningsentreprenør: Colas Danmark A/S
Rådgivende ingeniør: EnviDan A/S
Betonproducent: Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik
Støttefond: Realdania
Samarbejdspartnere: Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand A/S, Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.
Lokation: Søndergade, 5500 Middelfart

Billeder

Loading...
Scroll til top af siden