Struer By og Havn

Struer By og Havn

En stormflodssikring udført i in situ-støbt beton er en del af et klimatilpasningsprojekt, som hjælper Struer Kommune med at kontrollere den stigende vandstand i Limfjorden.

Kort beskrivelse

I kraft af sin placering direkte ved Limfjorden er Struer en ganske særlig by: En by med store potentialer, men også en by med store problemstillinger.

De forventede flere dage med ekstremt vejr – stormfloder og skybrud – truer byens centrum. Derfor etablerede byen et klimatilpasningsprojekt med en fremskudt stormflodssikring, hvor kommunen kan kontrollere vandets påvirkning.

Stormflodssikringen kan håndtere den stigende vandstand i Limfjorden. Eksisterende brobuer på den centrale del af havnen fungerer som en prop, der kan holde stormflodsvandet ude. Samtidig kan skybrudsvandet løbe igennem som en si i de situationer, hvor højvande presser på fra fjorden, og regnvand presser på fra land.

Stormflodssikringen er udført i in situ-støbt beton. Den har et bølget forløb, der skaber nye pladsdannelser og omprofilerer Fjordvejen. Åbningerne i muren lukkes ved stormflod med et mobilt stormflodssystem, som efterfølgende afmonteres.  

Stormflodssikringen indgår, som en naturlig del af havnearealet og skaber sociale opholdsarealer på og omkring sig. Det er her, at byen og havnen møder hinanden. Stormflodssikringen tjener altså ikke kun det formål at sikre byen mod ekstremvejrhændelser, men indgår også som en naturlig del af havnearealets udformning. 

Fakta om projektet

Byggeår: 2018
Bygherre: Struer Kommune
Landskabsarkitekt: Schønherr
Entreprenør: M.J. Eriksson
Bygherrerådgiver: Cowi A/S
Ingeniør: Viggo Madsen
Lokation: Kulgade 6, 7600 Struer

Billeder

Foto: Schønherr
Foto: Schønherr
Foto: Schønherr
Foto: Schønherr
Loading...
Scroll til top af siden