Sluseanlægget i Vejle

Sluseanlægget i Vejle

Sluseanlægget i Vejle er udstyret med en sideplatform af beton, som er en del af en klimaløsning, der understøtter og sikrer kloaksystemet i områderne langs Omløbsåen.

Kort beskrivelse

SLA har etableret en klimaløsning i form af en overbygning til sluseanlæggets tekniske del, der på kort tid kan fjerne store vandmængder fra Omløbsåen og ud i Vejle Å. Konstruktionerne er opført i beton og skaber et holdbart resultat med tekniske løsninger. 

Klimaløsningen af sluseanlægget understøtter og sikrer kloaksystemet i områderne langs Omløbsåen. På den måde er sluse- og pumpebygværket med til at sikre midtbyen mod ekstremt vejr som eksempelvis stormflod og skybrud. Det særlige ved pumpeinfrastrukturen i Vejle er, at den kombinerer et rekreativt byrum samt et kloak- og klimaprojekt i ét. Det gør byen langs Omløbsåen modstandsdygtig over for fremtidens klimaudfordringer.

Pumpeanlægget er udformet med en sideplatform af beton, som giver udsyn til pumpen og det tekniske anlæg. Det giver mulighed for at formidle maritim klimateknisk viden i det offentlige rum, hvor borgere og besøgende kan følge vandets bevægelse fra Omløbsåen gennem ristene til pumperne og ud i Sønderå. Fra platformen kan borgere og besøgende desuden få indblik i sluseanlæggets indre funktioner og følge byens nye udvikling. Platformen tiltrækker borgerne og bidrager til et aktivt byrum helt tæt på åen og vandet.

Fakta om projektet

Bygherre: Vejle Kommune og Vejle Spildevand
Landskabsarkitekt: SLA
Ingeniør: Cowi
Lokation: Omløbsåen, 7100 Vejle

Billeder

Loading...
Scroll til top af siden