sØnæs Klimapark

sØnæs Klimapark

sØnæs er et afvandet grønt område uden for Viborg, der kan tage op til 36.000 kubikmeter regnvand. Indtil 2012 var der fodboldbaner, men nu er området omdannet til en stor klimapark med beton som det gennemgående materiale.

Kort beskrivelse

sØnæs er med sine cirka 7,5 hektar en rekreativ park med klimasikring, rensedam og et rekreativt anlæg i én og samme løsning. Et visionært projekt med læring for mange andre kommuner og forsyningsselskaber. 

Betonen der er anvendt til sØnæs Klimapark har en både funktionel og æstetisk funktion. Det vil sige, at materialet er anvendt til såvel tekniske som rekreative formål som blandt andet stier, broer, trapper, trædesten, støttemure, tekniske installationer og afløb.

sØnæs er et bæredygtigt projekt, fordi betonen har løst en klimaudfordring på en måde, som andre materialer ikke ville kunne. Hermed menes også de krav, der blev stillet til betonens formbarhed, anvendelse og funktionalitet. Klimaparken er samtidig en holdbar og langsigtet multifunktionel løsning, der kan holde i mange år med minimal vedligeholdelse.

Fakta om projektet

Byggeår: 2015
Bygherre: Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S
Landskabsarkitekt: Møller og Grønborg A/S
Entreprenør:
Svend E. Madsen A/S
Rådgivende ingeniør:
Orbicon
Lokation: Sønæs, 8800 Viborg

Billeder

Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann
Loading...
Scroll til top af siden