Nørreport Station

Nørreport Station

Nørreport er nok én af Danmarks travleste stationer og samtidig et samlingspunkt for mange mennesker. Derfor ville arkitekterne skabe en funktionel og sammenhængende stationsplads, der kan rumme mange besøgende på én gang.

Kort beskrivelse

Visionen for stationspladsen udmundede sig i et design med nedsænkede betonskåle, der dels anvendes som cykelbede, og dels har til formål at aflede rengvand fra gangområder ved enorme nedbørsmængder. Cykelbedene er 30 til 50 centimeter dybe, hvilket skaber et frit udsyn over pladsen. De afmærkede områder opfodrer cykellister til at parkere deres cykler i de nedsænkede betonskåle fremfor tilfældige steder på pladsen. Det løser problematikken med cykelparkering ved et trafikknudepunkt, da det giver fri passage på gangarealerne til stationspladsens andre besøgende. Men betonskålene er der således skabt en rød tråd mellem funktionalitet og mobilitet samt en skybrudsikret stationsplads, der højner klimasikringen i lokalområdet.

Over enkelte cykelbede er der opsat svævende pavilloner, der består af hvid finkornet sprøjtebeton. Pavillonerne er også at finde andre steder på stationspladsen, hvor de blandt andet udgør taget over informationsafdelingen, de runde glaskiosker, trappenedgange til perroner samt et offentligt toilet. Pavillonerne medfører en funktionsopdelt plads med tydelige gangarealer, der binder pladsen sammen på en overskuelig og naturlig måde.

Fakta om projektet

Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects og COBE
Lokation: Nørreport st., 1360 København K

Billeder

Foto: Bo Bolther
Foto: Bo Bolther
Foto: Bo Bolther

Uddybende beskrivelse af projektet

Ved opførelsen af det nye Nørreport har arkitekterne tænkt i bæredygtige løsninger med fokus på blandt andet genanvendelse. Derfor har pavillonerne sedum-tage med sedum-beplantning, der opsamler regnvandet og leder det videre til de offentlige toiletter. Der er desuden opstillet solceller på pavillonernes tage, der driver jordvarmeanlæg til opvarmning af toiletter og bygninger. Udviklingen af det nye Nørreport har altså været med til at skabe et nyt, attraktivt og klimasikret byrum omkring Danmarks travleste station.

Loading...
Scroll til top af siden