Lindevangsparken

Lindevangsparken

I Lindevangsparken er der etableret en betonspiral og en oversvømmelses-sø i beton, der skal beskytte parken og beboerne mod oversvømmelser ved skybrug og ekstremregn.

Kort beskrivelse

Som i mange andre byer har Frederiksberg oplevet voldsomme oversvømmelser på grund af skybrud. I fortættede byområder er der brug for overfladeløsninger, som kan håndtere meget vand, uden at det kræver meget plads. Klimatilpasningen ved Lindevangsparken løser den udfordring ved at integrere håndteringen af vand i eksisterende arealer. 

Konkret er der etableret en oversvømmelses-sø i Lindevangsparken og et opsamlingsbassin på en plads i forlængelse af parken. I alt er der en samlet regnvandsvolumen på 2.550 kubikmeter.

Den runde betonplatform i parken udgør bunden af ‘søen’. Der er afløb i platformen og en faskine under den. Betonplatformen giver søen en fast bund, der kan bruges året rundt som eksempelvis scene og skøjtebane.

Betonspiralen på pladsen fremstår som vandkunst med det nedfældede vandreservoir, hvor vandet løber rundt i spiralens midte. Betonspiralen er solidt funderet 1,2 meter under jorden, og vandet renses i et opsamlingsbassin under pladsen. Spiralen kan også bruges som siddeplads og legested.

Begge betonkonstruktioner imødekommer funktionalitet, æstetik og rekreativitet.

Fakta om projektet

Byggeår: 2015
Bygherre:
Frederiksberg Forsyning, Frederiksberg Kommune og Vand+
Landskabsarkitekt: Marianne Levinsen
Ingeniør: Niras A/S
Lokation: Lindevangsparken, 2000 Frederiksberg

Billeder

Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Loading...
Scroll til top af siden