Højvandsmuren - Le Mur i Lemvig

Højvandsmuren - Le Mur i Lemvig

Le Mur er et unikt eksempel på, hvordan et tekniske anlæg i beton kan tilføres rekreative og arkitektoniske kvaliteter, som giver ekstra værdi til de nødvendige tekniske investeringer.

Kort beskrivelse

Le Mur er en 350 meter kraftig betonmur, som slynger sig gennem havneterrænnet i Lemvig – et markant element for byen. Muren er afbrudt af solide stålporte, som kun er lukket de få gange om året, hvor der er risiko for ekstremt højvande eller stormflod. 

Slyngningerne skaber forskellige rum på murens to sider; en markedsplads og legeplads, som tåler oversvømmelse på ydersiden af muren, samt p-pladser på den indvendige side med overløbspumpesikring, der kan klare det regnvand, som ofte kommer samtidig med stormen. Pladser er skabt til boldspil, leg og til stille ophold med udsigt til havnebassinet osv. På den måde har muren tilføjet nye rum og nye brugsmuligheder til havnearealet og samtidig skabt en klimaløsning, der sikre byen mod oversvømmelser. Selv da stormen Bodil bankede kraftigt på med elementer, som længere ude i havnen var revet løs af stormen, stod muren uden skader og byen uden oversvømmelser, da roen atter faldt over Lemvig.

Muren er udført af kraftige præfabrikerede betonelementer, som er monteret på pladsstøbte fundamenter og sammenboltet med vandtætte samlinger, der er afdækket med kvadratiske fliser med mosaikker af glas og keramik, som er udført af skolebørn fra byen.

Fakta om projektet

Byggeår: 2012-2013
Bygherre: Lemvig Kommune 
Arkitekt: Hasløv og Kjærsgaard 
Landskabsarkitekt: Hasløv og Kjærsgaard 
Rådgivende ingeniør: Cowi A/S 
Entreprenør: SHS-Byg A/S
Lokation: Havnegade, 7620 Lemvig

Billeder

Foto: Mads Krabbe
Foto: Mads Krabbe
Loading...
Scroll til top af siden