Bro over Gudenåen

Bro over Gudenåen

Gudenåbroen er en lav og let bro, understøttet af mange skrå dobbeltsøjler og placeret så skånsomt som muligt i naturen.

Kort beskrivelse

Gudenåbroen er et markant bygningsværk i ådalen. For at bevare udsynet gennem ådalen er den udført som en lav og let bro, understøttet af mange skrå̊ dobbeltsøjler og placeret skånsomt i forhold til naturen. Visionen var, at broen skulle hvile på flydende åkander i beton. 

De enkelte søjlegrupper er formet som en omvendt pyramidestub, hvis sider hælder udad i både langsgående og tværgående retning. Pyramidestubbens kanter er afrundet og to V’er skåret bort i et retvinklet kryds. De fire tilbageblevne hjørner danner fire skråtstillede søjler, som brodækkets underside hviler på. Hver søjle har dermed et vandret tværsnit med tre retvinklede hjørner og et afrundet hjørne. De overflader, der stammede fra den oprindelige pyramidestub, blev støbt mod en bræddeforskalling i søjlernes længderetning. Derimod er de øvrige flader støbt mod en pladeforskalling. Forskellen i overfladerne nuancerer oplevelsen af broen og dens geometri for dem, der færdes under broen.

Fakta om projektet

Opført: 2011-2014
Bygherre: Vejdirektoratet
Landskabsarkitekt: Preben Skaarup Landskab (nu SLA)
Entreprenør: MT Højgaard A/S
Ingeniør: Rambøll
Lokation: Gudenåen, 8850 Bjerringbro

Billeder

Foto: Torben Eskerod
Foto: Torben Eskerod
Foto: Torben Eskerod

Uddybende beskrivelse

Fra Dansk Betonarkitektur af Jørgen Hegner Christiansen

Silkeborgmotorvejen er en cirka 29 kilometer lang strækning mellem Låsby og Funder på motorvejen Aarhus-Herning. Den 28. april 2009 ved­tog Folketinget en anlægslov for projektet, som havde et samlet anlægsbudget på 6,2 milliarder kroner. Den sidste del af strækningen mellem Hårup og Funder åbnede 11. september 2016.

Silkeborgmotorvejen blev primært anlagt for at fuldende Herningmotorvejen, men også for at opnå en sikrere, bedre og hurtigere afvikling af trafikken i og omkring Silkeborg. Det samlede projekt omfatter etablering af 29 kilometer firesporet motorvej, syv tilslutningsanlæg, et rasteanlæg og 31 over-/underføringer af skærende veje og stier.  

De i arkitektonisk henseende mest interessante er broen over Gudenåen og Faunapassagebroen ved Nyløkkevej.

Broen over Gudenåen
I det karakteristiske danske sølandskab øst for Silkeborg krydser motorvejen Gudenåen på en 350 meter lang bro. Broen er en syvfags tvil­lingebro, der blev bygget én side ad gangen. Landskabsarkitektfirmaet Preben Skaarup Land­skab var æstetisk rådgiver for Vejdirektoratet på motorvejsprojektet, og arkitekterne fik stor indflydelse på udformningen af blandt andet broer, autoværn, støjskærme og spunsvægge. Guden­åbroen er et markant bygningsværk i ådalen og på hele motorvejsstrækningen. Arkitekterne var meget bevidste om at bevare udsynet gennem ådalen, både for dem, der færdes i dalen, og for trafikanterne. Det skete ved at bygge en lav og let bro, understøttet af mange skrå dobbeltsøj­ler og placeret så skånsomt som muligt i forhold til naturen. Visionen var, at broen skulle hvile på flydende åkander i beton.

De enkelte søjlegrupper er formet som en omvendt pyramidestub, hvis sider hælder udad i både langsgående og tværgående retning. Pyramidestubbens kanter er afrundet og to V’er skåret bort i et retvinklet kryds. De fire tilbageblevne hjørner danner fire skråtstillede søjler, som brodækkets underside hviler på. Hver søjle har dermed et vandret tværsnit

med tre retvinklede hjørner og et afrundet hjørne. De overflader, der stammede fra den oprindelige pyramidestub, blev støbt mod en bræddeforskalling i søjlernes længderetning, hvorimod de øvrige flader blev støbt mod en pladeforskalling. Forskellen i overfladerne nuancerer oplevelsen af broen og dens geometri for dem, der færdes under broen.

Broens overbygning består af en forholdsvis traditionel forspændt lukket kassedrager med vinger, der bæres af de nævnte grupper af fire søjler med rektangulære tværsnit.  

Brobanernes tværprofil er elegant udformet ved at koncentrere massen over søjlerækkerne og udkrage brobanekanterne som en spinkel, tynd konstruktion øverst. Brobanerne adskilles af et åbent, smalt bånd, der følger broens krumning og trækker lys ned imellem dem. Støjskærmene på broen er af glas, således at trafikanterne kan se og opleve ådalen, når de kører over broen. Samtidig sørger glasset for, at mennesker, der færdes i ådalen, kan se på tværs af broen.

Loading...
Scroll til top af siden