Albertslund kanalområde

Albertslund kanalområde

En klimasikring, der skal forhindre store oversvømmelser i Albertslund Kanalområde, bestod blandt andet af en gennemgribende renovering af de eksisterende betonbolværker med pladsstøbt beton.

Kort beskrivelse

I 2014 stod Albertslund Kanalområde overfor en gennemgribende renovering, da området var særligt udsat for oversvømmelser, når skybrud ramte byen. Løsningen var en allerede etableret halvanden kilometer lang åben kanal, som i sin tid blev etableret for at udsmykke byrummet. I dag fungerer kanalen som transportvej for regnvandet i stedet for at være “dråben, der fik bægret til at flyde over”. 

For at skabe tilstrækkeligt fald og afledning af vandmasser er kanalen uddybet fra den vestlige ende med en jævn stigning mod øst. Nogle af de eksisterende betonbolværker langs nordsiden af kanalen er erstattet med stålbjælker og Azobeflager, mens det andre steder har været muligt at renovere de eksisterende betonbolværker med pladsstøbt beton. Betonen er anvendt grundet sin særlige styrke og holdbarhed i vandholdige miljøer. Der er desuden anlagt nye stribroer og brovederlag i pladsstøbt beton.

Arealet omkring kanalen er belagt med standardfliser fra IBF Århus betonvarefabrik med mindre felter af tegl og cortenstål. Teglfelterne og cortenstålet bruges sammen med betonen for at fremhæve betonens varme farve. Det er desuden et arkitektonisk valg, at belægningen er belagt i beton, da befæstelserne søger for at passe ind i de omkringliggende, nyrenoverede boligers arkitektur. Betonbelægningen dækker et areal på cirka 12.000 kvadratmeter og giver en høj komfort for gående og cyklister. 

Fakta om projektet

Byggeår: 2014
Bygherrer:
 HOFOR og Albertslund Kommune
Totalrådgiver: Møller og Grønborg
Samarbejdspartnere: Schul Landskabsarkitekter ApS
Lokation: Kanalens Kvarter, 2620 Albertslund

Billeder

Foto: Møller og Grønborg
Foto: Møller og Grønborg
Foto: Møller og Grønborg
Loading...
Scroll til top af siden