Velkommen til synligbeton.dk

På synligbeton.dk kan du finde viden og vejledninger om synlige betonoverflader samt eksempler på arkitektur, anlæg samt kunst og design, hvor synlige betonoverflader er anvendt som det fremtrædende materiale.

Dolkhaler i Ishøj

Udsigten til Avedøreværket, som producerer flyveaske, der anvendes som bindemiddel i beton, var en inspirationskilde til Tue Greenforts dolkhaler i beton.
Læs mere

sØnæs Klimapark

sØnæs er et afvandet grønt område uden for Viborg, der kan tage op til 36.000 kubikmeter regnvand. Indtil 2012 var der fodboldbaner, men nu er området omdannet til en stor klimapark med beton som det gennemgående materiale.
Læs mere

Storebæltsbroen

Den arkitektoniske udformning af Storebæltsbroen - det største anlægsprojekt i Danmark - blev til i et frugtbart samarbejde mellem arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter. Resultatet er en dynamisk og unik konstruktion i enkle monolitiske former og mange fine detaljer, der klart udtrykker kræfternes forløb.
Læs mere
Loading...