Print Forside Sitemap Søg  
synligbeton.dk
retur
 

vedligeholdelse

 
Betonoverflader ændrer udseende og nedbrydes med tiden ligesom alle andre bygningsmaterialer. Det går bare ikke så hurtigt. Beton er altså ikke vedligeholdelsesfrit, men vedligeholdelseslet.

Granit (tv) og beton (th) ælder og patinerer på samme måde.

Betonoverfladen nedbrydes hele tiden ganske langsomt ligesom f.eks. granit, og ændrer derfor også udseende. Almindeligvis bemærkes en langsom, ensartet ændring af en bygnings udseende slet ikke, og ofte er det kun hvis enkelte dele af bygningens overflade ændrer udseende meget hurtigere end resten at ændringen opfattes som et problem. I så fald er der tale om æstetiske skader – altså ikke-ønskelige ændringer af udseendet.

Fysiske (konstruktive) skader kan også forekomme hvis den udførte betonkvalitet ikke er egnet til den last eller det miljø konstruktionen udsættes for. Dette bør ikke være et problem for et velgennemført byggeri, men opstår der alligevel fysiske skader kan udbedring være påkrævet for at undgå at konstruktionen som sådan ikke tager yderligere skade. Hvis reparation er påkrævet skal det æstetiske aspekt også inddrages.

Det er nemlig meget svært at genskabe en overflade i reparationen, der både på kort og lang sigt vil opføre sig som de oprindelige overflader. Hvis man på kort sigt matcher farve og tekstur kan det medføre at reparationen få år senere bliver meget tydelig. Det omvendte kan også være tilfældet, altså at man ikke får samme udtryk umiddelbart efter at reparationen er udført, men at man få år senere ikke kan skelne reparationen fra de oprindelige overflader.

En reparation er sjældent usynlig når den er nylavet og kan blive mere eller mindre synlig med tiden

For æstetiske skader bør det indledningsvis nøje vurderes om det reelt er hensigtsmæssigt at forsøge at udbedre skaden, eller om det kun vil forværre situationen. Ved afrensning risikerer man f.eks. at gøre det afrensede område mere synligt i forhold til den ellers jævnt patinerede bygning (en ”ren plet”).

Afrensning kan også være direkte skadelig for overfladen – industriel højtryksrensning foregår eksempelvis typisk ved så højt tryk at det kan knuse en ellers glat og tæt overflade, og efterlade den åben, porøs, og mere modtagelig for tilsmudsning og begroning end den var inden rensningen.

Højtryksrensning kan medføre markante ændringer af en betonoverflades udseende og egenskaber

Hvis det alligevel besluttes at afrense er det vigtigt at vælge en egnet metode, samt evt. at efterbehandle overfladen med et hydrofoberingsmiddel for at reducere fremtidig tilsmudsning og begroning.

Gå til drift


Download "vejledning_tilstandsrapport.pdf"
Observation, vurdering og anbefaling til evt. vedligeholdelse af en bygnings betonoverflader
Download "vejledning_vedligeholdelsesmetoder.pdf"
Vejledning i metoder til reparation, afrensning og forebyggende vedligehold af betonoverflader
Download "betonteknik_-_rensning_af_betonoverflader.pdf"
Beton-Teknik publikation om rensning af betonoverflader
Download "proevereparationer_i_galgebakken.pdf"
Notat om prøvereparationer i Galgebakken
synligbeton.dk

retur
sitelist.html