Print Forside Sitemap Søg  
synligbeton.dk
retur
 

ældning og patinering

 
Synlige betonoverflader ældes med tiden. Hvordan og hvor meget afhænger af de ydre påvirkninger, primært vejrliget. Ældning og patinering af synlige betonoverflader har ofte stor betydning for den æstetiske oplevelse - især når processen får betydning for den visuelle ensartethed. I mange tilfælde bliver en overflade påvirket uensartet på grund af forskelle i konstruktionsdetaljer og geografisk orientering.

Læs mere under afsnittet visuel ensartethedÆldning og patinering kan inddeles i 4 overordnede typer:

  • Begroning - alger, skimmelsvamp, mikroorganismer
  • Nedbrydning - nedbør, mekanisk nedbrydning, forvitring
  • Misfarvning - rustudfældning, kalkudblomstring
  • Tilsmudsning - snavs, støv, sod, trafikfilm

Ved tilførsel af især regnvand accelereres ældningsprocessen betydeligt, afhængig af forskelle i afvasning og opfugtning af overfladen. Vand kan både fjerne og afsætte smuds. Det afhænger af, om vandet kan løbe fra overfladen og dermed lede smuds væk - eller om vandet absorberes af overfladen og dermed afsætter smuds. Vand har ligeledes stor betydning for, om overfladen bliver begroet med alger og andre vækster, der især trives i et fugtigt miljø.Læs mere under mikrodesignets betydning

Det er vigtigt at inddrage ældning og patinering i planlæggelsen af nye betonoverflader, da en bygnings overordnede design har stor betydning for, hvordan overfladerne ældes.

Læs mere under makrodesignets betydning


synligbeton.dk

retur
sitelist.html