Print Forside Sitemap Søg  
synligbeton.dk
retur
 

visuel ensartethed

 
En vurdering af en betonfacade kan ofte være subjektivt varierende afhængig af øjnene der ser. Derfor kan det være svært at vurdere en betonfacade ud fra et sammenligneligt grundlag.

Det viser sig imidlertid, at den æstetiske oplevelse af en betonfacade ofte kan kædes sammen med overfladens visuelle ensartethed. Det åbner op for indførelsen af en egentlig ensartethedsskala, hvormed en betonfacade kan vurderes på et mere objektivt niveau. Med visuel ensartethed tages ikke stilling til hvorvidt eksempelvis begroning og tilsmudsning er smukt på en overflade. I stedet fokuseres udelukkende på, hvorvidt en overflade har en høj eller lav grad af visuel ensartethed.


I kataloget for visuel ensartethed indføres, udover en ensartethedsskala, en kategorisering af de fleste faktorer som er med til at ændre betonoverfladens udseende samt en beskrivelse af betydningen af hvilken afstand overfladen betragtes fra.

Download "visuel_ensartethed.pdf"
Katalog til vurdering af betonoverfladers visuelle ensartethed
synligbeton.dk

retur
sitelist.html