Print Forside Sitemap Søg  
synligbeton.dk
retur
 

arkitektoniske muligheder

 
Når valget er faldet på beton som synligt materiale i en bygningsfacade, findes et utal af arkitektoniske udtryksmuligheder til at få materiale og bygning til at spille sammen. I det følgende kategoriseres nogle af de arkitektoniske muligheder ved fremstillingen af betonoverflader.

Beton på betons præmisser
Der er foretaget mange forsøg på at få beton til at opføre sig og ligne andre byggematerialer - dog uden succes. De bedste eksempler på vellykkede betonoverflader er derimod opnået når betonen er skabt på betonens egne præmisser; når materialet er blevet udfordret i dets æstetiske egenart med udgangspunkt i de uomgængelige spilleregler som følge af materialesammensætning, fremstillingsmetoder mv.

Gå til arkitektur eksperimenter for eksempler på udforskning af betonens æstetiske potentiale.


Udforskning af betonens plastiske muligheder i nye former og overflader på Arkitektskolen Aarhus

Overfladetekstur
Betonoverfladen tager aftryk af den forskalling der har omgivet den. En bevidst anvendelse af forskallingsteksturens muligheder kan være med til at understrege større arkitektoniske helheder ved en bygning.

Nogle forskallinger giver en glat overflade, eksempelvis stål, og andre giver en ru overflade, eksempelvis uhøvlede brædder. Ved at eksperimentere med valget af forskallingsmateriale, kan lige netop den ønskede betonoverflade opnås.

Forskallingsteksturen kan være med til at understrege en bygnings orientering; eksempelvis kan en vertikalt orienteret bræddestruktur understrege en opadstræbende facade, mens en opdeling i forskallingen kan være med til at understrege skalaen på en facade; eksempelvis kan en pladeforskalling inddelt i små felter understrege en lille, menneskelig skala, mens en opdeling i store felter kan understrege en større skala. Ligeledes kan en opdeling i lige store felter giver en opfattelse af regelmæssighed i facaden, mens en variation af feltstørrelser kan give et broget og varieret spil i facaden.

Gå til overfladebiblioteket for mere info om overfladetyper


Download "nye_formmaterialer.pdf"
Download beskrivelse af forsøg med nye formmaterialer
 

Til venstre: Smalle, horisontale bræddeaftryk forstærker væggens bevægelse. Til højre: Inddeling i vertikale felter forstærker facadens himmelstræbende bevægelse mens betonelementerne tegner en horisontal bevægelse.

Efterbehandling
Efterbehandling af en betonoverflade kan være med til at give nogen arkitektoniske virkemidler. Nogle efterbehandlinger giver eksempelvis et kig ind i betonens indre, hvor betonens normalt skjulte stentilslag træder frem, enten som en glat overflade ved slibning eller en ujævn overflade med hele sten ved frilægning.

For yderligere oplysninger om overflader ved forskellige efterbehandlinger, gå til overfladebiblioteket


Betonelementer
Ved anvendelsen af betonelementer skal der tages hensyn til de uundgåelige fuger betonelementerne imellem, deraf naturligvis betonelementernes størrelse og form. En fuge mellem to betonelementer er meget tydelig i en facade og bør derfor tænkes ind i de arkitektoniske overvejelser. Ofte springer for store betonelementer en bygnings skala, idet de æstetiske konsekvenser ikke er blevet overvejet på forhånd.

Til venstre: For store betonelementer springer skalaen. Til højre: Betonelementer spiller fint sammen med vinduespartier.

Pladsstøbt beton
Når betonen støbes på stedet kan der opnås større helsstøbte flader end med elementer. I disse tilfælde har overfladestrukturen en stor betydning, idet store flader uden en opdelende struktur kan tabe den menneskelig skala, når overfladen betragtes på detalje- og teksturniveau.


Den store pladsstøbte betonoverflade er opdelt via forskallingens skråtstillede bræddestruktur.

Klampshuller
I nogle tilfælde kan de uundgåelige klampshuller være et forstyrrende element på en betonoverflade. I andre tilfælde fremstår klampshullerne som et sjældent integreret element på betonoverfladen. Erfaringen viser, at der i de integrerede tilfælde har været arbejdet æstetisk med placeringen af klampshullerne, så de indgår som en naturlig, næsten uundværlig del af betonoverfladen.

Til venstre: Klampshul er afsluttet med en stålprop. Til højre: Klampshullerne udgør et vigtigt ornament i facaden.synligbeton.dk

retur
sitelist.html