Print Forside Sitemap Søg  
synligbeton.dk
retur
 

dialogens betydning

I grænsefladerne mellem faserne i et byggeri overdrages beslutninger med betydning for bygningens fremtidige æstetiske udvikling fra et hold aktører til det næste.

Fra betydning af formgivning og topografisk placering af bygningen i skitsefasen, til konsekvenserne ved aftalte grænser for acceptabelt udfaldsrum på patineringen af bygningen under driftsfasen.

Forståelsen for den helhed byggeprocessen er, og betydningen af at alle overdragelser sker med den samme vision for øje er afgørende for om de valg der træffes i de enkelte faser også får den tilsigtede effekt.

For at sikre denne kontinuitet anbefales det at de beslutninger der er truffet omkring æstetisk udvikling kommunikeres videre fra en fase til den efterfølgende. F.eks kan aftalerne fra skitsefasen omkring hensigt med bygningens form kommmunikeres videre til de projekteringsansvarlige, så denne hensigt understøttes af detail designet.

Som minimum bør aftaler svarende til punkterne i fasernes tjeklister videregives i hvert faseskift.synligbeton.dk

sitelist.html