Print Forside Sitemap Søg  
synligbeton.dk
retur
 

udførelse

 
Udførelsesfasen er selvsagt meget vigtig for at opnå det ønskede udtryk af en bygning generelt, men særligt for synlig beton, fordi det er vanskeligt og tidskrævende at udføre reparationer eller finisharbejde så disse ikke umiddelbart springer i øjnene i forhold til resten af overfladen. Det er derfor meget vigtigt, at de udførende håndværkere har fået en god forståelse for bygherrens vision med overfladerne inden arbejdet påbegyndes, så de selvstændigt kan varetage at realisere den.

Dette sikres lettest, hvis der allerede i projekteringsfasen er foretaget et grundigt forarbejde i forhold til at afstemme og kommunikere forventningerne til bygningen til de udførende.

De udførende er de håndværkere, der med deres hænder og redskaber former og tilvirker betonen, enten på byggepladsen eller på elementfabrikken. Det er disse menneskers evner til at realisere de projekterendes visioner, der i sidste ende er afgørende for, hvordan bygningens synlige betonoverflader fremstår ved afleveringen af bygningen.

For at disse håndværkere i entreprenørfirmaer, håndværkerfirmaer, færdigbetonleverandører og elementproducenter, kan udføre deres arbejde til bygherrens tilfredshed må de naturligvis informeres på lige fod med de projekterende om hvad visionen for bygningen er – ellers vil deres individuelle præferencer, vaner, og normal praksis være det der afgør resultatet, og ikke nødvendigvis de tanker de projekterende har gjort sig.

Da bygningens tilstand ved afleveringsforretning i tillæg også har stor betydning for mulighederne for et vedligehold der understøtter de projekterendes visioner og ønsker for udvikling af bygningens udseende, er det meget vigtigt at håndværkerne får tilstrækkelig og rettidig information. Involvering af håndværkerne tidligt i forløbet giver også dem mulighed for at kommentere planerne og komme med gode råd og anbefalinger til alternative fremgangsmåder, der bedre eller billigere sikrer det udtryk bygningen ønskes tilført.

At alle udførende deler de projekterendes vision og føler ejerskab og stolthed for resultatet, er kort sagt den bedste garanti for et godt resultat som alle parter kan være tilfredse med.

Er der alligevel områder af de færdige betonoverflader der af en eller anden grund ikke lever op til det forventede, er det vigtigt at bygherren i samråd med de udførende og projekterende grundigt vurderer hvad der reelt er det bedste alternativ i forhold til helhedsindtrykket af bygningen:

At leve med det som det er, eller hvis det er grelt nok, at udføre reparationer eller finisharbejde. Også kriterierne for denne vurdering kan med stor fordel være aftalt allerede i projekteringsfasen.

Selv omhyggeligt udførte reperationer er som regel synlige, selv på nogen afstand

Under udførelsen bør der således være en løbende dialog mellem de udførende, de projekterende og bygherren, for at sikre at den færdige bygning på bedst mulig vis lever op til forventningerne, og kan sikres den ønskede udvikling i visuelt udtryk med det forudsatte vedligehold.

Download "tjekliste_udforelse.pdf"
Tjekliste med gode råd i udførelsesfasensynligbeton.dk

retur
sitelist.html