Print Forside Sitemap Søg  
synligbeton.dk
retur
 

projektering

I projekteringsfasen gøres skitseplanerne til færdige, detaljerede planer for, hvordan byggeriet udføres, helt ned til mindste detalje. Det er derfor også i denne fase der skal træffes konkrete aftaler om hvordan det ønskede udtryk for synlige betonoverflader nås, og hvordan det færdige resultat vurderes og godkendes. Oplæg til krav til udfald, vurdering, godkendelse og evt. udbedring indarbejdes af bygherre og projekterende (arkitekt og andre rådgivere, eks. et rådgivende ingeniørfirma) i udbudsmaterialet til bygningen, sammen med de øvrige beskrivelser et udbudsmateriale indeholder.

Billeder gør det nemmere at formidle ønsker til den synlige beton

På baggrund af udbudsmaterialet diskuterer de udførende (producent og entreprenører m.fl.) og de projekterende byggeriet for at opnå enighed om det forventede resultat. Det er vigtigt at der er denne fælles forståelse af bygherrens ønsker, også for de synlige betonoverflader, samt at visionen for bygningen diskuteres, så også forventninger til omfang af vedligehold gøres klart fra start af.

Ud fra udbudsmateriale og nedskrevne beslutninger og præciseringer fra dialogen mellem projekterende og udførende, kan de udførende afgive deres tilbud på de forskellige entrepriser i byggeriet. Det er vigtigt at der i tilbudene er præciseret hvordan det sikres og dokumenteres at det ønskede resultat for de synlige betonoverflader nås, samt hvilke vedligeholdelsesmetoder og frekvens de valgte løsninger kræver for at sikre den ønskede udvikling af det visuelle indtryk af bygningen.

Til synliggørelse af den udførendes forventning til det færdige resultat af de synlige betonoverflader kan der med fordel afsættes et beløb til de der byder på opgaven til fremstilling af en prøvekonstruktion (mock-up), hvor de valgte løsninger inkl. reparationsteknikker demonstreres, inden en leverandør vælges. 

Prøvevægge til vurdering og valg af overfladeudtryk, DR byen

Det er både bygherre, projekterende og udførendes garanti for, at de valgte metoder og løsninger for de synlige betonoverflader er til alles tilfredshed. Alternativt kan et eksisterende byggeri eller dele heraf udvælges som reference til at definere ønsker til det færdige udtryk. I så fald skal det beskrives hvor store afvigelser af udtrykket i forhold til referencebyggeriet der accepteres fra bygherrens side og hvorledes dette vurderes.

Download "tjekliste_projektering.pdf"
Tjekliste med gode råd i projekteringsfasen

synligbeton.dk

sitelist.html