Print Forside Sitemap Søg  
synligbeton.dk
retur
 

skitsering

 
Skitseringsfasen er den indledende fase i et byggeri. I samarbejde med en arkitekt/rådgiver udfærdiger bygherren et program, der beskriver bygningens funktion, størrelse, krav mv. På baggrund af programmet udfærdiger arkitekten/rådgiveren et skitseoplæg, der beskriver den overordnede arkitektoniske idé, herunder materialevalg.

Allerede på dette tidlige stadie i et byggeforløb er det en stor fordel at diskutere materialevalg, herunder synlige betonoverflader. Det er meget vigtigt at arkitekt/rådgiver tydeliggør hensigt og forventningerne med de synlige betonoverflader, så disse kan afstemmes med bygherrens forventninger.

I denne proces er der en række punkter der er vigtige at diskutere. Beton ældes og patinerer med tid - det er uundgåeligt. Men forskellige valg mellem de mange arkitektoniske muligheder, har en stor betydning for hvordan en overflade patinerer og hvordan patineringen visuelt opleves. Her kan det være meget relevant at inddrage visuel ensartethed i diskussionen.Inspiration til valg af en bestemt overflade kan hentes under referenceprojekterneinspirationsprojekterne og overfladebiblioteket

Download "tjekliste_skitsering.pdf"
Tjekliste med gode råd i skitsefasen
synligbeton.dk

retur
sitelist.html